Meer muziek in de klas

Wil je meer - en meer professionele - muzieklessen verzorgen voor de leerlingen van je school? Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie haal je het beste van Benny Vreden in huis, en daarmee het beste uit je leerlingen en (muziek)docenten.


Luister eens wat er kan!

Het mag inmiddels alom bekend zijn dat Benny Vreden een groot voorvechter is van vakbekwaam muziekonderwijs. En alhoewel muziekonderwijs voor ons een serieuze zaak is, is het in de praktijk vooral léuk! Dat moet ook: muziek verbroedert, muziek stimuleert de creativiteit, de discipline en het doorzettingsvermogen. Helaas vormt de muziekles maar al te vaak de sluitpost op de begroting van onze basisscholen, terwijl leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 juist zoveel baat hebben bij muziekonderwijs. Dat weet Benny Vreden al meer dan 50 jaar als geen ander.

Dankzij de Impuls Muziekonderwijs-subsidieregeling worden onze basisscholen in staat gesteld om een prachtig muziekprogramma op te stellen. Die subsidie kan oplopen tot wel € 20.000! Kijk voor de exacte voorwaarden op www.cultuurparticipatie.nl.

Met het ontvangen bedrag kunnen de scholen niet alleen structureel muziekles geven, maar ook (muziek)docenten opleiden én de samenwerking zoeken met partijen uit de muziekwereld. Denk dan aan muziekscholen, poppodia en orkesten, maar óók aan een partij als Benny Vreden!

Het team van Benny Vreden is in staat om voor basisscholen een maatpakket aan muziekeducatie samen te stellen. Al vele jaren werken wij met onze partners aan het ontwikkelen van – muzikaal – talent bij kinderen. Waarom? Omdat wij vinden dat de maatschappij zich maar al te vaak richt op wat een kind zou moeten kunnen, in plaats van op wat een kind van nature al vreselijk goed kan. Ieder kind heeft verborgen talenten, en wij vinden niets leuker dan die talenten aan het licht te brengen. Dat lukt vaak het beste door zang, dans, muziek en theater.

Meer weten over de visie van Benny Vreden op muziekeducatie? Of over de subsidieregeling voor muziek in het basisonderwijs? Wij denken graag met je mee als partner in kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs. Bel of mail voor meer informatie met Anna Strijbis via 035-6215953 of anna@bennyvreden.nl.