Benny Vreden Foundation

De Benny Vreden Foundation is opgericht om nóg meer kinderen de kans te bieden zich te ontwikkelen op het gebied van zang, dans en theater.


Zo draagt de foundation er bijvoorbeeld aan bij dat jeugd (tussen de 4 en de 18 jaar) in binnen- en buitenland, voornamelijk in achterstandssituaties, de kans krijgt zichzelf te ontplooien. Door de eigen kracht van kinderen te bevorderen, kunnen ze hun talenten ontwikkelen. 

Die talentontwikkeling en zelfontplooiing gebeurt onder andere door jeugd in aanraking te brengen met culturele vormen op het gebied van musical, theater, muziek en drama. Dat kan op school gebeuren, maar ook op andere plaatsen waar kinderen of jongeren bij elkaar komen. 

Een van de projecten van de foundation loopt in Kaapstad, Zuid-Afrika. Daar studeerden ruim 120 kinderen de musical True Treasure in, een vertaling van Herrie op het eiland. In een echt theater voerden bovenbouwleerlingen van de Irista Primary School de musical drie avonden lang op. Een hele belevenis, want veel van de kinderen die meededen aan True Treasure wisten helemaal niet wat een musical eigenlijk is en hadden hiervoor nog nooit een theater van binnen gezien.

De Benny Vreden Foundation stelt in dit project de musical ter beschikking en regelt dat er vakbekwame docenten aanwezig zijn om te helpen met instuderen. Zo krijgen ook deze kinderen de kans samen te werken in een musicalproductie, nieuwe krachten te ontdekken en te schitteren op het podium.

Meer informatie over het project in Zuid-Afrika is te vinden op de Facebookpagina.

Donatie doen aan de Benny Vreden Foundation? Die is natuurlijk van harte welkom!
Dat kan via IBAN NL67 TRIO 0338 4256 24 t.n.v. Stg Benny Vreden Foundation.

Neem voor vragen gerust contact op via foundation@bennyvreden.nl of +31 (0)35 - 621 59 53.

Stichting Benny Vreden Foundation heeft een ANBI-status. Klik voor het volledige register van ANBI's op het logo.

Lees hier het
beleidsplan
Informatie over de
de Foundation

Team Foundation Zuid-Afrika

Uitvoering True Treasure

Uitvoering True Treasure

Vlak voor de voorstelling