Voorwaarden

Een compleet opvoer-musicalpakket bestaat uit een handboek en/of tekstboek en/of muziekbundel, de (cd’s of USB-stick met) liedjes, eventuele extra’s en de opvoerrechten voor 1 groep op 1(school-)locatie gedurende 1 schooljaar. Meerdere groepen 8 op 1 locatie? Dan heb je per extra groep een aanvullend musicalpakket nodig met het recht om op te voeren.

De opvoerrechten van een musical gelden enkel voor het (school)jaar waarin de musical is aangeschaft. Voor musicals die na uitvoering in een ander (school)jaar nogmaals worden opgevoerd moeten heropvoeringsrechten worden betaald. Deze zijn te bestellen op de pagina van de betreffende musical.

Verder is het mogelijk om losse onderdelen van een musical na of bij te bestellen, zoals extra USB-sticks, app-inlogs, cd’s, handboeken of leerlingenboekjes. Hiervoor geldt dat dit alleen mogelijk is als de school al een musicalpakket met opvoerrecht of een heropvoeringsrecht voor het nieuwe jaar heeft aangeschaft.

De productie van een musical is kostbaar. Illegaal gebruik wordt niet getolereerd. Het kopiëren van (de inhoud van) USB-sticks, cd’s en (leerlingen)boeken, uitlenen van (delen van) pakketten en het opvoeren van de musical door een extra groep en/of op een andere locatie zonder het opvoer-musicalpakket (en daarmee de opvoerrechten) te hebben betaald, is illegaal en nadrukkelijk verboden.

Dit geldt tevens voor alle andere producten die Benny Vreden levert. De complete rechten van alle musicals en andere materialen die door Benny Vreden worden verstrekt liggen bij Benny Vreden Kinderproducties bv/Benny Vreden Produkties bv of een van haar uitgeverijen. Overname zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Wanneer Benny Vreden merkt dat een van haar musicals/producten wordt gebruikt op een locatie die daar niet toe gerechtigd is, behoudt zij zich het recht voor om het gebruik en de opvoerrechten van de musical/het product alsnog in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven, vermeerderd met een boetebedrag voor poging tot illegaal gebruik.

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief administratie- en verzendkosten. Eenmaal bestelde en geleverde producten worden niet retour genomen als deze niet verzegeld zijn of als de verzegeling is verbroken. De betalingstermijn bij het leveren op rekening (alleen mogelijk voor instellingen, kosten € 7,50) is 14 dagen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn worden aanvullende administratiekosten in rekening gebracht.

Abonnementen op de Benny Vreden Tool worden aangegaan tot wederopzegging en lopen per (school)jaar. Opzegging van een abonnement dient voor 1 juli (bij facturatie in september) of voor 1 november (bij facturatie in januari) van het lopende abonnementsjaar schriftelijk aan Benny Vreden kenbaar gemaakt te worden.

Aan de informatie op deze website en de vertoonde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.