Voorwaarden

Een compleet opvoer-musicalpakket bestaat uit een handboek en/of tekstboek en/of muziekbundel, de (cd’s met) liedjes, eventuele extra’s en de opvoerrechten voor 1 (school-)locatie gedurende 1 schooljaar. Wanneer de locatie een opvoer-musicalpakket heeft aangeschaft, dienen additionele instudeerpakketten voor extra groepen op dezelfde locatie te worden besteld. Daarmee heeft elke groep een eigen handboek en/of tekstboek en/of muziekbundel en de liedjes.

Verder is het mogelijk om losse onderdelen van een musical na of bij te bestellen, zoals extra cd’s, handboeken of leerlingenboekjes. Hiervoor geldt dat dit alleen mogelijk is als de locatie het complete opvoer-musicalpakket van de betreffende titel al heeft aangeschaft.

De productie van een musical is kostbaar. Illegaal gebruik wordt niet getolereerd. Het kopiëren van (de inhoud van) USB-sticks, cd’s en (leerlingen)boeken, uitlenen van (delen van) pakketten en het opvoeren van de musical op een andere locatie zonder het opvoer-musicalpakket (en daarmee de opvoerrechten) te hebben betaald, is illegaal en nadrukkelijk verboden.

Dit geldt tevens voor alle andere producten die Benny Vreden levert. De complete rechten van alle musicals en andere materialen die door Benny Vreden worden verstrekt liggen bij Benny Vreden Kinderproducties bv/Benny Vreden Produkties bv of een van haar uitgeverijen. Overname zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

Wanneer Benny Vreden merkt dat een van haar musicals/producten wordt gebruikt op een locatie die daar niet toe gerechtigd is, behoudt zij zich het recht voor om het gebruik en de opvoerrechten van de musical/het product alsnog in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven, vermeerderd met een boetebedrag voor poging tot illegaal gebruik.

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief administratie- en verzendkosten. Eenmaal bestelde en geleverde producten worden niet retour genomen als deze niet verzegeld zijn of als de verzegeling is verbroken. De betalingstermijn bij het leveren op rekening (alleen mogelijk voor instellingen, kosten € 7,50) is 14 dagen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn worden administratiekosten in rekening gebracht.

Abonnementen op de Benny Vreden Tool worden aangegaan tot wederopzegging en lopen per (school)jaar. Opzegging van een abonnement dient voor 1 juni van het lopende jaar schriftelijk aan Benny Vreden kenbaar gemaakt te worden.